Her finner du gamle eksamensoppgaver med løsninger.

1P – Eksamensoppgaver

1P eksamen Våren 2018 18-1P-V18

1P eksamen  Høsten 2017   17-1P-H17

1P   eksamen  Våren 2017  17-1P-V17

1P – eksamen -Høsten 2016 16-1P-H16

1P – eksamen -Våren 2016 16-1P-V16

1P – eksamen -Høsten 2015 15-1P_H15

1P – eksamen -våren 2015 15-1P_V15

1P – eksamen -høsten 2014 14-1P-H14

1P – eksamen -våren 2014 14-1P-V14

1P – eksamen -høsten 2013 13-1P-H13

1P – eksamen -våren 2013 13-1P-V13

1P – Løsninger 

1P Våren 2018 – løsninger 18-1P-V18-Losninger

1P Høsten 2017  – løsninger 17-1P-H17-Losninger

1P Våren 2017- løsninger 17-1P-V17-Losninger

1P -Høsten 2016 – løsninger 16-1P-H16-Losninger

1P – Våren 2016 – løsninger 16-1P-V16-Losninger

1P – Høsten 2015 – løsninger 15-1P-H15-Losninger

1P -våren 2015 – løsninger 15-1P-V15-Losninger

1P – høsten 2014 – løsninger 14-1P-H14-Losninger

1P -våren 2014 – løsninger 14-1P-V14-Losninger

1P – høsten 2013 – løsninger 13-1P-H13-Losninger

1P – våren 2013 – løsninger 13-1P-V13-Losninger

 

2P eksamensoppgaver

2P- eksamen -Våren 2018 18-V18-2P-Eksamen  

2P – eksamen -Høsten 201717-H17-2P_eksamen

2P- eksamen -Våren 2017 17-V17-2P eksamen 

2P-høsten 201616-V16-2P eksamen

2P – eksamen -våren 201616-V16-2P eksamen

2P- eksamen -høsten 2015 15-H15-2P eksamen

2P- eksamen -våren 2015 15-V15-2P eksamen

2P – løsninger

2P-Våren 2018-løsninger18-V18-2P-Losninger

2P-høst 2017-løsninger17-H17 -2P _Losninger

2P-våren 2017-løsninger17 -V17-2P_løsning

2P-høsten 2016 løsninger16 H16_2PLosninger

2P-våren 2016-løsninger16-V16-2P Losninger

2P-høsten 2015-løsninger 15 -H15-2P_Losninger

2P-våren 2015 – løsning 15 V15-2P_Losninger

2P-Y eksamensoppgaver

2P-Y eksamen Våren 2018 18-2P-Y_V18

2P-Y – eksamen -Høsten 2017  17-2PY_H17

2P-Y- eksamen Våren 2017 17-2P-Y-V17

2P-Y -eksamen -Høsten 2016 16-2PY H16

2P-Y – eksamen -Våren 2016 16-2P-Y_V16

2P-Y- eksamen -Høsten 2015 15-2PY_H15

2P-Y- eksamen -våren 2015 15-2PY_V15

2P-Y Løsninger 

2P-Y Våren 2018 – løsninger 18-Eksamen_2P-Y_V_2018_Losninger

2P-Y – Høsten 2017  – løsninger 17-Eksamen_2PY_H_2017_Losninger

2P-Y-Våren 2017- løsninger 17-Eksamen_2PY_V_2017_Losninger_08-06-17

2P-Y-Høsten 2016 – løsninger 16-Eksamen_2PY_H2016_Losninger

2P-Y – Våren 2016 – løsninger 16-Eksamen_2PY_V_2016_Losninger

2P-Y- Høsten 2015 – løsninger 15-Eksamen_2PY_H_2015_Losninger

2P-Y-våren 2015 – løsninger 15-Eksamen_2PY_V_2015_Losninger

1T – Eksamensoppgaver

1T eksamen Høsten 2018 Eksamen_1T_H2018

1T eksamen Våren 2018 18-1T-V18

1T eksamen Høsten 2017 17-1T-H17

1T eksamen Våren 2017 17-1T-V17

1T – eksamen -Høsten 2016 16-1T-H16

1T- eksamen -Våren 2016 16-1T-V16

1T – eksamen Høsten 2015 15-1T-H15

1T – eksamen våren 2015 15-1T-V15pdf

1T -løsninger

1T Høsten 2018 – løsninger Eksamen_1T_H2018_Losninger.pdf

1T Våren 2018 – løsninger 18-1T_V18_Losninger

1T Høsten 2017  – løsninger 17-1T_H17_Losninger

1T Våren 2017- løsninger 17_1T_V17_Losning

1T -Høsten 2016- løsninger 16-1T-H16_Losninger

1T- Våren 2016- løsninger 16-1T-V16_Losninger

1T – Høsten 2015 – løsninger 15-1T-H15-Losninger

1T -våren 2015 – løsninger 15-1T-V15-løsning

S1 – Eksamensoppgaver

S1 eksamen  Høsten 2018 S1-H18

S1 eksamen  Våren 2018 S1-V18

S1 eksamen Høsten 2017 S1-H17

S1 eksamen Våren 2017 S1-V17

S1 – eksamen Høsten 2016 S1-H16

S1 – eksamen Våren 2016 S1-V16

S1 – eksamen Høsten 2015 S1-H15

S1 – eksamen våren 2015 S1-V15

S1 – eksamen Høsten 2014 S1-H14

S1 – eksamen våren 2014 S1-V14

S1 -løsninger

S1 Høsten 2018 – løsninger S1-H18_Losninger

S1 Våren 2018 – løsninger S1-V18-Losninger

S1 Høsten 2017  – løsninger S1-H17-Losninger

S1  Våren 2017- løsninger S1-V17-Losninger

S1 -Høsten 2016- løsninger S1-H16-løsninger

S1 – Våren 2016- løsninger S1-V16-Losninger

S1 – Høsten 2015 – løsninger S1-H15-Løsninger

S1 -våren 2015 – løsninger S1-V15-Løsninger

S1 – Høsten 2014 – løsninger S1_H14_Losninger

S1 -våren 2014 – løsninger S1-V14_Losninger

R1 – Eksamensoppgaver

R1 eksamen  Våren 2018 18-R1-V18

R1 eksamen Høsten 2017 17-R1-H17

R1 eksamen Våren 2017 17-R1-V17

R1 – eksamen Høsten 2016 17-R1-V17

R1 – eksamen Våren 2016 16-R1-V16

R1 – eksamen Høsten 2015 15-R1-H15 eksamen

R1 – eksamen våren 2015 15-R1-V15

R1 -løsninger

R1 Våren 2018 – løsninger 18-R1-V18-Losninger

R1 Høsten 2017  – løsninger 17-R1-H17-Losninger

R1  Våren 2017- løsninger 17-R1-V17-Losninger

R1 -Høsten 2016- løsninger 16-R1-H16-Losninger

R1 – Våren 2016- løsninger 16-R1-V16-Losninger

R1 – Høsten 2015 – løsninger 15-R1-H15-Losninger

R1 -våren 2015 – løsninger 15-R1-V15-Losninger